Het Vierde Punt

Wie zijn wij

 

 

Binnen het Brugse maçonnieke landschap bekleedt onze Loge een beetje een aparte plaats.
Opgenomen op het tableau van het Groot Oosten van België onder nummer 107 op 28 maart 1991 en opgericht op de vierde dag van de derde maand van het maçonnieke jaar 5991 (4 mei 1991) emaneerde onze Loge als dochter uit onze moederloge La Flandre.

Ik citeer uit een uitspraak van toen:
"De 110 jarige moeder baart een dochter. U zult het Licht geven aan deze nieuwe Werkplaats die het GOB (Groot Oosten van België) komt verrijken. Wij zullen samen met u, allen samen, jubelen voor deze nieuwe dochter in de oude stede, waar sinds 1765, weliswaar met enkele tussen pozen van rust, de Vrijmetselarij gearbeid heeft met kracht, en wijsheid om de schoonheid van de vrijheid, de gelijkheid en de broederlijkheid te doen zegevieren."
Van bij het begin heeft Het Vierde Punt ernaar gestreefd blijk te geven van een geactualiseerde maçonnerie, met gemoderniseerde ritualen, met een begrijpelijke symboliek om de nadruk te leggen op de solidariteit, de vrijzinnigheid en wereldactualiteit.
Michel Cattin, die helaas te vroeg is overleden, gaf ons een opdracht mee:

Point, cherche, foutine, gratte, souffre
une seule chose et pour toujours,
cherche l'amour,
car c'est l'unique raison.
Point, il faut que tu aimes,
point quatrième,
d'un amour fou.
Un point c'est Tout.

Dus literatuur en poëzie, actualiteit, politiek, sociale stromingen, onderwijs, filosofie, politiehervorming, justitie, ethische problematiek, humor, ICT, muziek, en ja ook symboliek en maçonnerie…noem maar op, zijn items die in HVP schering en inslag zijn en die er met graagte besproken worden.
Sociale bewogenheid uit zich binnen HVP in een praktische solidariteit: HVP steunt een herstructureringsproject in Cuba en diverse maatschappelijk geöriënteerde projecten in België waarvoor alle broeders van HVP zich inzetten.
Een broeder van HVP formuleerde het als volgt:
"Waarom ik vrijmetselaar en Vierdepunter ben? Ik ben beide omdat ik het werd, ik werd beide omdat ik het reeds was, ik blijf het omdat ik het ondertussen reeds was…"
DH