Het Vierde Punt

Grootoosten van België

Het begrip loge geldt zowel voor een groep vrijmetselaars als de ruimte waar zij bijeen komen. Loges verenigen zich in obediënties zoals het “Grootoosten van België” er een is. Die obediënties hebben vooral een administratieve opdracht. De vrijmetselaarsarbeid gebeurt in de loge en is het werk van vrije en eerlijke mannen in hun loge, die op haar beurt vrij en soeverein is.

Wiki over Vrijmetselarij in België