Het Vierde Punt

Wie zijn wij?

Binnen het Brugse maçonnieke landschap bekleedt onze Loge een beetje een aparte plaats.

Opgenomen op het tableau van het Groot Oosten van België onder nummer 107 op 28 maart 1991 en opgericht op de vierde dag van de derde maand van het maçonnieke jaar 5991 (4 mei 1991) emaneerde onze Loge als dochter uit onze moederloge La Flandre.

Ik citeer uit een uitspraak van toen:

Lees meer: Wie zijn wij?